Nieuws & mededelingen

Little Victorians 2019

Door: Suzanne Duivestein

Op dinsdag 7 mei stond de Little Victorians evening show weer op het programma voor de eerste klassen tto. Dit is een Engelstalige, 100% interactieve, voorstelling waarin de acteurs van Phileas Foggs Company onze leerlingen meenemen naar de Victoriaanse tijd in Engeland. Het leuke van deze voorstelling is dat niemand zit en toekijkt, maar iedereen meedoet.

Gedurende deze twee interactieve voorstellingen op 7 mei vervulden de leerlingen de rol van bedelaars, schoorsteenvegers, dienstmeisjes, mijnwerkers en fabrieksarbeiders in Victorian England (CA 1840-1900).

Het was een geslaagde avond. De leerlingen deden het super.

 

And the winners are…!

Door: Suzanne Duivestein

Eind vorig schooljaar hebben de tto-leerlingen uit klas b1l en b1n meegedaan met een wiskundewedstrijd van Numbers and Space 50. Aangezien deze lesmethode voor wiskunde 50 jaar bestond werd er een wedstrijd uitgezet waarbij leerlingen zo creatief mogelijk het getal 50 moeten weergeven. Hierbij kon gedacht worden aan een collage over de geschiedenis van wiskunde, kans berekenen, sommen-reeksen filmpjes of foto’s; het kon allemaal. Het is dan ook met grote trots dat wij u mogen vertellen dat groep 2 uit de toemalige klas b1n van Rsg Wiringherlant deze landelijke wedstrijd, en daarmee een uitje naar NEMO Science Centrum, gewonnen heeft!

Op dinsdag 2 oktober a.s. zal de huidige klas b2n deze prijs in ontvangst nemen.

De prijs behelst: Entree voor de gehele klas, catering gedurende de dag en een pendeldienst die de leerlingen ’s ochtends ophaalt en aan het einde van de dag weer terug brengt.

 

CLIL-teaching

Door: Suzanne Duivestein

Van 12 tot en met  16 februari waren er mooie dingen aan de gang:

1 ) Onze native Engelse stagiaires Emily en James gaven op deze dagen lessen Geography en Science op de basisscholen De Kei, te Hippolytushoef en de Peppel te Middenmeer.

2) Tegelijkertijd kreeg de werkgroep tto een tweedaagse in-house CLIL-training olv Janet Streeter. Zij was vanuit Cumbria (Engeland) naar Wieringerwerf afgereisd om deze training te kunnen verzorgen.

CLIL (Content and Language Intergrated Learning) is een activerende didactiek die hoort bij tto. Tijdens de training kregen de docenten veel input op het gebied van CLIL en kwamen allerlei voorbeelden aan bod die toegepast kunnen worden in de lessen. Uiteindelijk werden er, onder leiding van Janet Streeter, CLIL-lesplannen gemaakt en voerden de docenten aan het einde van de week (een deel) van geplande lessen in praktijk uit. Iedereen ging lesbezoeken bij elkaar afleggen waarna de lessen geëvalueerd werden om zo echte ‘CLILified (tto) teachers’ te worden.

Ondertussen is duidelijk geworden dat iedereen geslaagd is. Op de foto tonen de deelnemers trots het behaalde dertificaat! Van links naar rechts: mevr. Duineveld (wi), mevr. Leertouwer-Bennink (afdelinsgleider Onderbouw Havo-VWO), mevr. Broerse (wi), mevr. Duivestein (tto-coördinator, mentor B1n, en), dhr. Deutekom (maat), mevr. Janet Streeter , dhr. Boersma (lo), dhr. Hollanders (sc) en -last but not least- mevr. Dekker (mentor B1l, en).

 

Hoge opkomst tto-avond!

Door: Kees Rotgans

De informatie-avond van 13 februari is door vele ouders en leerlingen bezocht. Hieruit blijkt maar weer dat de interesse in de regio voor het tto groot is. Mevrouw Duivestijn heeft tijdens haar voorlichting meer verheldering gegeven over wat tto inhoud. Bovendien is voor de bezoekers duidelijker geworden op welke manier de school tto vorm geeft. Daarnaast had het publiek de mogelijkheid vragen te stellen aan de leden van de klankbord-groep. Deze ouders van de tto-leerlingen zijn immers ook ervaringsdeskundigen. Hun bijdrage heeft aangetoond dat zij van grote waarde zijn voor rsg Wiringherlant. Na afsluiting bestond de gelegenheid om op informele wijze vragen te stellen aan alle betrokkenen in de school. Daarbij stonden niet alleen de coördinator en afdelingsleider, maar ook de docenten paraat om toelichting te geven als er om gevraagd werd.

De gastlessen die verzorgd werden door de tto-docenten zijn verder naar wens verlopen. Voor de leerlingen was het wel spannend en vooral  wennen. De lessen waren immers niet alleen in het Engels, maar soms zelfs zoals bij Science totaal nieuw. Volgens het tto-team was het een geslaagde en leerzame avond op rsg Wiringherlant. Het team kijkt daarom met een goed gevoel terug en wil iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. Met name de leerlingen van de huidige tto-klassen verdienen voor hun inzet een pluim!

 

13 februari: Informatie-avond tweetalig onderwijs op rsg Wiringherlant

Door: Suzanne Duivestein

Sinds augustus 2017 biedt rsg Wiringherlant leerlingen met een havo of vwo advies de mogelijkheid tot het volgen van tto (tweetalig onderwijs). Dit is een groot succes gebleken. Ouders, leerlingen en docenten zijn enthousiast en ook verrast over de voortgang van de tto-leerlingen. Samen met het tto-ouderplatform hoopt rsg Wiringherlant tto naar een hoger niveau te kunnen tillen. Op deze informatieavond zal voorlichting worden gegeven. Tevens zullen een aantal ouders vanuit het ouderplaform aanwezig zijn om hun ervaringen te delen en vragen te beantwoorden. De (toekomstige) leerlingen wordt de mogelijkheid gegeven om tto-lessen te volgen bij meerdere vakken.

Vorige week, tijdens onze open dag, hebben ouders/verzorgers al algemene voorlichtingen kunnen volgen over het tto onderwijs op rsg Wiringherlant. Tevens hebben de groep (7/)8 leerlingen kunnen ontdekken of zij affiniteit hebben met de Engelse taal en cultuur middels de interactieve ‘Little Victorians’ show die ‘s avonds georganiseerd werd door de Britse theatergroep, Phileas Foggs. Niemand keek toe, iedereen deed mee. Deze theatergroep komt jaarlijks langs om met onze eerstejaars havo/vwo (tto) leerlingen een fantastische show neer te zetten over Engeland in de Victoriaanse tijd.

Op dit moment wordt het tto team versterkt door twee native master studenten (science en geography) van de universiteit van Durham. Naast de aardrijkskunde en science lessen voeren zij ook gesprekken met onze leerlingen en geven zij lessen over de cultuurverschillen in Engeland en de daarbij horende accenten.

Heeft u interesse in tto op het Wiringherlant? Zou uw zoon/dochter willen ontdekken hoe het zou zijn om (vak)lessen in het Engels te volgen? Geef u zoon/dochter dan op voor de tto informatie avond op 13 februari van 18:30 uur tot 19:45 uur via tto@wiringherlant.nl

Even voorstellen…

Door: James Currie

My name is James Currie; I am a student teacher from a small city called Durham in England and I am here at RSG Wiringherlant for three weeks to learn about how the Dutch educate their children. Before I started training to become a teacher I did my degree in physics at the University of Durham, and then a PhD in particle physics. After my PhD I held two postdoctoral researcher positions in particle physics, working on the theory behind the physics for the Large Hadron Collider (LHC) in Switzerland.
Now I have decided to use my passion for science to help educate the next generation of young scientists so I am training to be a science teacher. Over the years I have worked with many brilliant scientists from the Netherlands, so I was interested to see how the school system works. Being able to speak English is really essential for international researchers as it is the language we all use to write articles and present results at conferences. For this reason, I am very pleased to see how much progress the bilingual students at RSG Wiringherlant are making; it will serve them well if they ever wish to work internationally.
Most of all I am very impressed by the attitude of the young people at RSG Wiringherlant; they are polite, funny and keen to learn. I hope to bring some of this spirit back to the UK when I return.

Even voorstellen…

Door: Emily Moor

Hello, my name is Emily Moor and I am currently training to be a Secondary School Geography teacher at Durham University in the United Kingdom. Durham is a small, but historic city in the north-east of England. It is notable for its Cathedral, Castle and the University. My teacher training lasts only one year but this is my fourth year studying at Durham. I have just graduated in June from a three-year Undergraduate degree in Physical Geography.

As part of my course, I am on a three-week placement at RSG Wiringherlant. The aim of this placement is to develop my own teaching, whilst gaining experience of dual-language teaching and learning in the Dutch education system. Whilst here, I will be teaching a few TTO Geography lessons and helping students in their English lessons. I think it is very admirable that students here have the opportunity to and choose to learn some of their subjects in English. It is certainly an excellent way to consolidate their use of the English language. In a rapidly globalising world, speaking a second language such as English is an excellent skill. A big advantage of Geography is that you learn a lot by exploring and travelling the world. Therefore, being proficient in English gives students a common language to navigate many different countries contexts and cultures.

I am very pleased I have had the opportunity to visit RSG Wiringherlant. I am sure it will have widespread benefits for the students here and for my own teaching.

Engelse gastlessen door rsg Wiringherlant op de Dag van de Taal, Kunst en Cultuur.

Door: Suzanne Duivestein.

Op dinsdag 23 januari gingen de leerlingen uit klas B2k onder begeleiding Engelse gastlessen verzorgen op 18 (!) basisscholen in de regio. Natuurlijk vonden velen het spannend om terug te keren naar hun oude school en dit te doen. Maar, de leerlingen hadden de lessen uitstekend voorbereid! Het programma bestond uit verschillende onderdelen. Zo werd de Engelse grammatica onderwezen en woordenschat-oefeningen gedaan. Ook deelden onze scholieren in een spelvorm hun ervaringen met de overstap naar het voortgezet onderwijs. Tot slot kregen de ELOS-ambassadeurs uit de bovenbouw Havo/VWO het woord. Zij vertelden wat ELOS is en wat dit voor de leerlingen betekent. Door voorbeelden te geven van Europees onderwijs binnen en buiten de school werd geprobeerd de leerlingen te enthousiasmeren voor rsg Wiringherlant.  

Door dit project konden de groep 8 leerlingen ontdekken of zij affiniteit hebben met het vak Engels en internationaal onderwijs. Rsg Wiringherlant hoopt op deze manier ook de stap van groep 8 naar de eerste klas kleiner te maken. Vrijwel alle leerlingen (en docenten) gaven aan het als een leervol moment te beschouwen. Het project is daarom als een groot succes ervaren en onze school kijkt met trots terug op een geslaagde ochtend!

Open Dag

Dinsdag 30 januari was de Open Dag op rsg Wiringherlant. Het moment om de school te bezoeken en kennis te maken met tto. Dit kon op twee manieren: er werd voorlichting gegeven door de tto-coördinator in drie rondes (19:00, 19:30 en 20:00 uur) in lokaal D1-2, maar bezoekers konden tto ook ervaren! Dit kon vanaf 18:30 uur in lokaal D1-4 waar het theatergezelschap Phileas Fogg demonstraties gaf.